Exekuce nemovitosti

Mnoho lidí, žijících v České republice se již v minulosti, případně v brzké budoucnosti díky své nepříliš dobré finanční situaci dostane do úzkého kontaktu s exekutorem. Důvodem je z pravidla nedodržení uzavřené smluvní dohody, jako je například vysoký úvěr na bydlení nebo jiná dohoda s finanční institucí. Lidé si mnohdy neuvědomují rizika, která jsou úzce spojena s dohodou, kterou svým podpisem s finanční institucí uzavírají. Nedokážou předvídat situaci, která by mohla za pár let nastat, a tak jsou mnohdy doslova zaskočeni tím, do jakých problémů se nakonec dostali.

Jak již bylo mnohokrát napsáno, exekutor má rozsáhlé pravomoce a veškeré finanční instituce, ale i státní správy jsou povinny s ním spolupracovat. Bude-li si tedy chtít o Vás zjistit veškeré dostupné informace u banky, se kterou jste uzavřeli dlouholetou spolupráci, požadované informace získá.

Co vše může exekutor zabavit

Exekutor Vám může zabavit v podstatě vše, čeho jste prokazatelně majitelem. Dříve, než k Vám do domu či bytu exekutor vstoupí, bude si chtít zjistit o Vás vše. Co vše vlastníte, jaké máte pojistky, ale i dluhy. Za pomoci Policie ČR pak může vstoupit do Vašeho bytu či domu, a to i bez Vaší přítomnosti. To, co poté následuje, není nikterak příjemné.

V případě, že jsou dotyčné osoby dluhy příliš vysoké, je více než pravděpodobné, že se dotyčný dříve nebo později setká s pojmem exekuce nemovitosti. Ano, exekutor má ze zákona právo přijít a zabavit i Vaši nemovitost (dům, byt, pozemek).

Co je to exekuce nemovitosti

Exekuce nemovitosti ve své podstatě neznamená nic jiného, než zablokování majetku dlužníka, v tomto případě nemovitosti. Vše probíhá na základě vydání usnesení o nařízení exekuce a exekučního příkazu na prodej dané nemovitosti. Poté následuje již výše zmíněná dražba.

V současné době není žádný problém domluvit se s exekutorským úřadem a sjednat si splátky. Na tyto splátky musí ale daná instituce přistoupit a souhlasit s nimi. V případě, že povinný z jakéhokoliv důvodu podmínky nedodrží a poruší je, znamená to z pravidla jediné, vydražení nemovitosti. Pozor ale na případ, kdy jsou splátky nižší, tedy neadekvátní dluhu, v tomto případě může exekutor také přistoupit k rozhodnutí vydražit nemovitost.

Pozor! V případě, že dojde k úspěšnému vydražení nemovitosti, neznamená to, že exekuční řízení je ukončeno. Existuje celá řada případů, kdy nejvyšší podání nepokrylo dlužnou částku, a proto byl exekutorský úřad povinen i nadále v exekuci pokračovat.

Jak se vyhnout exekuci nemovitosti

V případě, že se dohodnete s exekutorem, k dražbě nemovitosti nemusí nikdy dojít. Každý exekutor, případně exekutorský úřad má svá pravidla ohledně splátek a bude záležet jen na patřičném úřadu, jakým způsobem Vám vyjde vstříc. Exekutor nemá ze zákona povinnost vytvářet splátkový kalendář. Pokud se jedná o nižší částku, chce ji z pravidla zaplatit najednou. U vyšších částek úřady, případně exekutor povoluje maximálně 2 – 3 splátky.

Půjčka bez doložení příjmů
Potřebujete půjčit peníze a nechtějí se Vám prokazovat příjmy? Můžete využít nebankovní půjčky a rychle požádat i o hotovostní půjčku.

Půjčky Provident
Hledáte možnosti nebankovní půjčky bez registru? Můžete vyzkoušet online žádost o půjčku u jednoho z předních poskytovatelů půjček.

Nebankovní hypotéka
Americká hypotéka s nízkou RPSN a úroky. Finanční prostředky lze využít bezúčelně, poplatek jen v případě kladného schválení.

Exekuční dražby
Exekuce nemovitostí i automobilů, informace přehledně na jednom místě, aktuální nabídky. Dražby přímo ve Vašem regionu.