Exekuční dražby

Co vše předchází tomu, než dotyčný člověk (povinný) je nucen dát svůj majetek do exekuční dražby? Proč se tak vlastně stane? Je vůbec možné této události zabránit? Na všechny tyto otázky naleznete v následujících odstavcích odpověď. Lidé občas nepřemýšlejí tak, jak by měli. Nedokážou si představit možná rizika, která mohou přijít za několik let, ale i dříve. Žene je myšlenka něco vlastnit teď hned, bez ohledu, zda-li na tu či onu věc vlastně vůbec mají dostatek finančních prostředků.

A v mnoha případech to pak končí nejhorší možnou variantou. Scénářem, kterého nikdo nechce být součástí. Zkrátka dojde k exekuci a v dalších krocích i k samotné exekuční dražbě na nemovitost, elektroniku, automobil, zkrátka veškerého majetku povinného až do výše požadované částky.

Co je to exekuční dražba

Nyní si ale vysvětleme samotný pojem exekuční dražba. Jak již sám název napovídá, bude se jednat o jakýsi proces, při kterém dochází k dražbě majetku povinného. Místo a doba, po kterou se bude konat exekuční dražba je vždy a za každých okolností stanovena takzvanou dražební vyhláškou, která je běžně dostupná na úřední desce toho konkrétního obecního úřadu. Jinými slovy, je to právě obecní úřad, který je ze zákona povinen informovat o probíhající exekuční dražbě v jeho obvodu, případně regionu, ve kterém se nachází dražená nemovitost povinného.

V dnešní době to ovšem není jen úřední deska obecního úřadu, kde lze dohledat výše zmíněné informace. Každá obec je povinna mít v současné době internetové stránky, na kterých je možné informace o exekuční dražbě dohledat také.

Chcete se zúčastnit dražby? Víme jak na to

V případě, že se budete chtít zúčastnit exekuční dražby, budete muset provést několik nezbytných kroků před samým začátkem. Nejprve je důležité složit takzvanou dražební jistotu (záloha). Výše jistoty je vždy určena dražební vyhláškou.

V případě, že výši požadované částky již víte, jednejte rychle. Jistota musí být složena na účet soudního exekutora nejpozději v den konání exekuční dražby. Jméno soudního exekutora a veškeré potřebné informace naleznete opět v dražební vyhlášce. Jakmile jistotu nesložíte v čas na účet, nebude možné se dražby zúčastnit!

Než začne exekuční dražba, je nutné prokázat svoji totožnost, a to předložením platného občanského průkazu na sekretariátu příslušného exekutorského úřadu, a to včetně dokladu o uhrazení dražební jistoty.

V případě, že se chystáte vstoupit do dražby jako právnická osoba, je nutné předložit na sekretariátu výpis z obchodního rejstříku nebo jeho notářsky ověřenou kopii.

Během exekuční dražby dochází k takzvaným příhozům a tak, jak to bývá u běžných forem aukcí, tak i zde vyhrává nejvyšší příhoz. Dražba končí příklepem a následným převzetím nemovitosti, popřípadě jiného draženého majetku povinného.

Půjčka bez doložení příjmů
Potřebujete půjčit peníze a nechtějí se Vám prokazovat příjmy? Můžete využít nebankovní půjčky a rychle požádat i o hotovostní půjčku.

Půjčky Provident
Hledáte možnosti nebankovní půjčky bez registru? Můžete vyzkoušet online žádost o půjčku u jednoho z předních poskytovatelů půjček.

Nebankovní hypotéka
Americká hypotéka s nízkou RPSN a úroky. Finanční prostředky lze využít bezúčelně, poplatek jen v případě kladného schválení.

Exekuční dražby
Exekuce nemovitostí i automobilů, informace přehledně na jednom místě, aktuální nabídky. Dražby přímo ve Vašem regionu.