Exekuční řízení

Co je to exekuční řízení? Kdy se zahajuje a za jakých okolností? Domníváte se, že se Vás tato problematika úzce týká a Vy se tím pádem chcete dozvědět více? Následující řádky budou tedy určeny především Vám.

Samotné exekuční řízení se z pravidla zahajuje na návrh oprávněného (věřitele). Celý proces začíná tak, že soudní exekutor obdrží návrh oprávněného na nařízení exekuce. Následně je tento návrh, včetně takzvaného exekučního titulu nejpozději do 15 pracovních dnů předložen soudu s žádostí o udělení pověření k provedení exekuce.

Nyní záleží na příslušném soudu, zda-li svým usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora, či nikoliv. Vždy záleží, zda-li jsou splněny všechny stanovené předpoklady vyžadované státem.

V případě, že vše bylo splněno, je usnesení soudu předáno nebo chcete-li doručeno exekutorovi, dále pak oprávněnému (věřitel) a nakonec i povinnému (dlužník), a to do vlastních rukou.

Lze odepřít usnesení o nařízení exekuce?

Na tuto otázku existuje naprosto jednoduchá odpověď. Nelze. Odepřete-li přijmout jako dlužník (povinný) výše popsané usnesení o nařízení exekuce, je toto usnesení bráno jako doručené ode dne, kdy jste jej odepřeli. Tímto dnem jste ze zákona povinni vzdát se jakéhokoliv nakládání se svým majetkem.

Jakmile je usnesení o nařízení exekuce doručeno povinnému, soudní exekutor posoudí, jakým způsobem se bude dále samotná exekuce provádět. V tento okamžik má povinný jedinečnou šanci oslovit exekutoru a pokusit se o smírnější řešeni, než-li je vydání exekučního příkaz ohledně jeho majetku, který by měl být následně exekucí postižen.

Jak se vyhnout exekuci majetku

Existuje určitá šance, že se s Vámi bude chtít exekutor dohodnout a tím pádem nedojde k nejhoršímu, tedy k samotné dražbě Vašeho majetku. Pochopitelně, že existují určitá pravidla, kterými se patřičný exekutorský úřad řídí. Nicméně, je-li exekutor ochotný (podotýkáme, že exekutor není ze zákona povinen vytvářet jakékoliv splátkové kalendáře a vůbec na splátky nemusí přistoupit), vytvoří pro Vás splátkový kalendář.

Bude-li se jednat o nižší dlužnou částku, bude ji chtít exekutor zaplatit najednou, a to bez toho, aby Vám vytvářel jakýkoliv splátkový kalendář. V opačném případě Vám exekutor může povolit maximálně 2 až 3 splátky.

Uvědomte si, že tímto krokem se Vám snaží exekutor vyjít vstříc. Nenechte celou situaci zajít ještě dále. Pokud jen trochu můžete, uhraďte dlužnou částku před tím, než Vám bude majetek zabaven a následně rozprodán v exekuční dražbě. Nezapomeňte, že to budete Vy, kdo přijde o veškerý svůj majetek.

Půjčka bez doložení příjmů
Potřebujete půjčit peníze a nechtějí se Vám prokazovat příjmy? Můžete využít nebankovní půjčky a rychle požádat i o hotovostní půjčku.

Půjčky Provident
Hledáte možnosti nebankovní půjčky bez registru? Můžete vyzkoušet online žádost o půjčku u jednoho z předních poskytovatelů půjček.

Nebankovní hypotéka
Americká hypotéka s nízkou RPSN a úroky. Finanční prostředky lze využít bezúčelně, poplatek jen v případě kladného schválení.

Exekuční dražby
Exekuce nemovitostí i automobilů, informace přehledně na jednom místě, aktuální nabídky. Dražby přímo ve Vašem regionu.