Exekuce - exekuce nemovitostí, exekuce registr

Během několika posledních let, a to díky mnoha vlivům, jako je hospodářská krize, která měla za následek poměrně masivní propouštění zaměstnanců v desítkách firem, se zvedl počet těch, kteří se dostali, případně v současné chvíli dostávají do úzkého sporu s exekucí, potažmo již se samotným exekutorem. Chcete-li se dozvědět co nejvíce o tomto, pro mnoho z nás nepříjemném tématu, následující odstavce, plné informací jsou určeny především pro Vás.

Co je to exekuce a exekutor

Exekuce je jinými slovy takzvané vykonávací řízení, neboli nucený výkon exekučního titulu. Mohou to být různá rozhodnutí, jejichž výkon připouští zákon. Jen namátkou se může jednat například o notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelný rozhodčí nález, rozhodnutí státní správy a v neposlední řadě i exekutorský zápis.

Kdo je to exekutor? Exekutor je státem pověřená soukromá osoba, která může vykonávat exekuce a exekuční činnosti s tím spojené. Ve srovnání s běžnými soudy pracují exekutoři efektivněji, však také mají pádný důvod. Jsou totiž na úspěchu provedené exekuce ekonomicky závislý.

Jednou z hlavních činností exekutora je mimo jiné také vydávání exekučních příkazů a hlavně, sám může rozhodnout o tom, jakým způsobem bude exekuce provedena.

Co vše může exekutor provádět

V rámci exekuce mohou exekutoři, případně exekutorské úřady provádět celou řadu úkonů. My si nyní několik z nich vyjmenujeme. Exekutoři nebo exekutorské úřady provádějí například výkon exekučních titulů, jako je rozhodnutí soudů, případně výše zmíněné notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti. Exekutoři sepisují exekutorské zápisy.

Exekutoři mimo jiné mohou také provádět dražby movitých věcí a nemovitostí. Uschovávat cenné papíry, peněžité prostředky či věci.

V případě, že potřebujete právní pomoc, ať už na straně oprávněné či povinné, exekutor Vám může pomoci. Kromě toho Vám může právně pomoci nejen po nařízení exekuce, ale i před ní. Zkrátka, poskytuje veškerý právní servis, který je úzce spjat s exekucí, případným vymáháním různých pohledávek.

Cítíte-li, že by se Vaše osoba, případně někdo z Vašich blízkých mohl v krátkém čase dostat do nepříjemné situace, můžete využít služeb exekutora jako takovou prevenci před případným soudním řízením, které je z pravidla velice zdlouhavé.

Pravomoce exekutora jsou na základě zákona rozsáhle. Pojišťovny, orgány státní správy a mnohé další instituce jsou ze zákona povinny s exekutorem spolupracovat. V případě, že bude chtít exekutor zjistit informace, týkající se vlastnictví, dluhů, pojistek, instituce musí spolupracovat.

Exekutor poté může za pomocí Policie ČR vstoupit do prostor dlužníka i bez jeho přítomnosti a rovnou zabavit veškerý jeho majetek, který bude poté v dražbě prodán. Výnos z dražby bude posléze použit jako úhrada nákladů exekuce.

Půjčka bez doložení příjmů
Potřebujete půjčit peníze a nechtějí se Vám prokazovat příjmy? Můžete využít nebankovní půjčky a rychle požádat i o hotovostní půjčku.

Půjčky Provident
Hledáte možnosti nebankovní půjčky bez registru? Můžete vyzkoušet online žádost o půjčku u jednoho z předních poskytovatelů půjček.

Nebankovní hypotéka
Americká hypotéka s nízkou RPSN a úroky. Finanční prostředky lze využít bezúčelně, poplatek jen v případě kladného schválení.

Exekuční dražby
Exekuce nemovitostí i automobilů, informace přehledně na jednom místě, aktuální nabídky. Dražby přímo ve Vašem regionu.